ไอคอนสยาม

เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ 50 ไร่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้งอยู่บนโค้งเจ้าพระยา บนถนนเจริญนครกรุงเทพฯ เขตธนบุรีรายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญ โรงแรมและโครงการที่อยู่อาศัยมากมาย อีกทั้งยังรายล้อมไปด้วยถนนทั้งทางบกและทางน้ำ โดยมีไอคอนสยามเป็นจุดเชื่อมต่อสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด “สุขสยาม” ตั้งอยู่ที่ชั้นล่างโซนที่รวมร้านอาหาร วัฒนธรรม และไลฟ์สไตล์ของคนทั้ง 4 ภูมิภาค และในศูนย์การค้ายังคงมีสยาม ทาคาชิมายะ (สยาม ทาคาชิมายะ), สุขสยาม (สุขสยาม), เดียร์ ทัมมี่ (Dear Tummy), Icon Craft (ICONCRAFT), Icon Cineconic (Icon Cineconic), Super Park (SuperPark), True Icon Hall, Club ICON by Fitness First (ClubICON by Fitness First), River Museum Bangkok (พิพิธภัณฑ์แม่น้ำกรุงเทพ), Apple Store (Apple Store)), 7-Eleven และอื่นๆ อีกมากมาย and